Karoliina ja Kustaa Lindeman-säätiö sr

Vuolle-Apialan sukuseuran toimintaa edelsi useiden vuosikymmenten ajan Karoliina ja Kustaa Lindeman-säätiö, joka perustettiin Karoliina ja Kustaa Lindemanin kuolinpesästävuonna 1926.

Säätiön peruspääoman muodosti silloin Lindemanin tila EN:o 1/12 Jämsän kaupungin Vitikkalan kylässä, talossa ollut irtaimisto sekä 16 000 vanhaa markkaa. Myöhemmin Lindemanin alkuperäinen talo purettiin, ja sen tilalle perustettiin Kiinteistö Oy Lindemaninrinne, josta säätiö omistaa osakkeita.

Nykyään rakennuksessa sijaitsevat mm. Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen tilat sekä Urosen puutarha, kukkakauppa jahautaustoimisto. Säätiön omaisuuteen kuuluu myös Kirvesniemen metsäkiinteistö Päijänteen rannalla (noin 10 ha).

Säätiön tarkoituksena on alusta lähtien ollut tukea Lindemanien jälkeläisiä ja heidänkeskinäistä yhteydenpitoaan. Säätiön säännöt, joita on vuosien varrellamuokattu vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia, säilyttävät kuitenkin osan alkuperäisestä muotoilusta:

Säätiön tarkoituksena on tarjota ja säilyttää koti Karoliina ja Kustaa Lindemanin jälkeläisille, heidän puolisoilleen ja lapsilleen ja tämän kautta pitää viereillä ja kehittää suvun jäsenissä kristillistä mieltä, sukurakkautta ja taloudellisia pyrkimyksiä, avustaa suvun vähävaraisia jäseniä vanhuuden, heikkouden tai raskaan sairauden sattuessa sekä tukea opintiellä eteenpäin pyrkiviä, eri sukuhaarojen jäseniä tasapuolisesti.

Näitä tarkoituksia säätiö toteuttaa tänä päivänä:

  • tukemalla suvun jäseniä jatko-opinnoissa
  • auttamalla suvun jäseniä sairauden sattuessa tilanteissa,
    joissa yhteiskunnan tuki ei ole riittävä
  • ylläpitämällä ja hoitamalla Jämsän vanhalla hautausmaalla sijaitsevaa, kaikille jäsenille tarkoitettua sukuhautaa
  • täydentämällä sukuarkistoa ja tukemalla sukututkimusta
  • tukemalla Vuolle-Apialan sukuseuraa suvun jäsenten yhteyksien säilyttämisessä

Säätiön hallituksen muodostaa kolme mahdollisuuksien mukaan eri sukuhaaroja tasapuolisesti edustavaa jäsentä sekä heille kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee edellinen hallitus kevään vuosikokouksessa seuraavalle kalenterivuodelle. Jokaisen varsinaisen hallituksen jäsenen toimikausi voi kestää enintään viisi perättäistä vuotta.

Säätiön hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat säätiön omaisuuden hallinnointi, avustusten jakaminen suvun jäsenille sekä Jämsän sukuhaudan ylläpito.

Jo pitkään suvun keskuudessa huvitusta ja joskus harmistusta aiheuttava pykälä säätiön säännöissä on, että säätiön omaisuutta ei voida noin vain jakaa suvun jäsenten kesken, vaan säätiön hajottaminen tarkoittaisi omaisuuden siirtymistä Jämsän evankelisluterilaisen seurakunnan omaisuudeksi, käytettäväksi sukuhautamme hoitoon ja diakoniatyöhön.

Nämä ovat toki hyviä ja arvokkaita päämääriä, mutta pitäkäämme kuitenkin
sukusäätiömme pystyssä ja vakavaraisena myös tulevaisuudessa.

Säätiöltä voivat anoa avustusta kaikki suvun jäsenet jatko-opintoihin tai sairauskuluihin, ja avustuksia myönnetään säätiön sääntöjen ja varojen puitteissa. Viimeisten vuosien aikana avustusmäärät ovat olleet enimmillään 500 € / henk. vuodessa. Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi avun tarve ja kuiteilla osoitetut toteutuneet kulut, pyydetään toimittamaan säätiön hallitukselle joko paperilla tai sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä.

Säätiön hallitus vuonna 2022:

Pasi Juhava, puheenjohtaja
Sanni Viljaala, varapuheenjohtaja
Anni Vuolle-Apiala, taloudenhoitaja


Säätiö on mainio paikka seurata ja vaalia sukumme perinteitä! Jos haluat
olla mukana vaikuttamassa säätiön toimintaan hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä, kerro kiinnostuksestasi Pasille (tai laita viestiä sukuseuran ja Heinin kautta).


Säätiön yhteystiedot:

Karoliina ja Kustaa Lindeman-säätiö sr
c/o Pasi Juhava
Päivärinnankatu 3 B 30
00250 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@outlook.com

Alkuperäinen säädekirja: